Hotline: 0973 06 33 42 Email: tuvanmbi@gmail.com

 Công Ty TNHH Tư Vấn Doanh Nghiệp MBI

Dịch vụ hoàn thiện sổ sách


Dịch vụ hoàn thiện sổ sách kế toán – Quyết toán thuế

Nội dung công việc hoàn thiện sổ sách:

Áp dụng đối với những doanh nghiệp không sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói của và có nhu cầu hoàn thiện lại hệ thống kế toán trong một hoặc nhiều năm tài chính

Kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hiện trạng hệ thống kế toán của Doanh nghiệp, tư vấn điều chỉnh các sai phạm về thuế:

  • Bàn giao toàn bộ sổ sách kế toán, chứng từ của doanh nghiệp trong các năm

  • Kiểm tra rà soát lại toàn bộ hiện trạng hệ thống kế toán của doanh nghiệp;

  • Kiểm tra lại chứng từ gốc so với tờ khai thuế GTGT hàng tháng để phát hiện thiếu sót.

  • Điều chỉnh, bổ sung các chứng từ kế toán chặt chẽ với chứng từ gốc.

  • Tư vấn, xử lý các tình huống tồn đọng của chứng từ: như mất chứng từ, chứng từ không hợp lệ….

  • Cân đối, tính toán điều chỉnh giúp doanh nghiệp mức hợp lý trên các báo cáo

Hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán, lập Báo cáo tài chính:

  • Sửa đổi dữ liệu kế toán trong các năm, thực hiện điều chỉnh hạch toán, phân bổ hạch toán theo đúng chuẩn mực nếu cần thiết

  • In ấn và thiết lập toàn bộ hệ thống sổ sách kế toán

  • Lập báo cáo tài chính năm

Chịu trách nhiệm giải trình quyết toán thuế

  • Tư vấn hoặc giữ vai trò là nhân viên kế toán của doanh nghiệp đứng ra trực tiếp giải trình với cơ quan thuế về các vấn đề liên quan đến sổ sách kế toán đã thực hiện. 

 —————————————— 

Chi phí thay đổi: Phí dịch vụ: 200.000 đồng.