Hotline: 0973 06 33 42 Email: tuvanmbi@gmail.com

 Công Ty TNHH Tư Vấn Doanh Nghiệp MBI

CÔNG TY CỔ PHẨN (TĂNG – GIẢM NGÀNH NGHỀ KINH DOANH)


 TĂNG – GIẢM NGÀNH NGHỀ KINH DOANH _ CÔNG TY CỔ PHẦN (CP) – 05 NGÀY – 200.000 ĐỒNG (ĐÃ BAO GỒM LỆ PHÍ).

 Chi phí thay đổi:

 

- Phí dịch vụ: 200.000 đồng.

 

Thời gian thực hiện: 

- 05 ngày: có GPKD mới.